Đang tải dữ liệu ...
Chào mừng quý vị đến với Diễn đàn Phật học Vườn Tâm          Chào mừng quý vị đến với Diễn đàn Phật học Vườn Tâm    
Trang chủGiới thiệu › Chủ Trương
Chủ Trương

NAM MÔ BẢN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT


Kính bạch chư tôn thiền đức Tăng Ni!

Kính thưa quý thiện hữu tri thức!

Trước đây, Hội Thanh Niên Phật giáo Vườn Tâm được thành lập với sự tham gia của một số thanh niên Phật tử trong nước, kết nối với nhau để thực hiện những chương trình từ thiện và cùng nhau nghiên cứa, trao đổi kiến thức Phật học. Nhưng vì, trong thời gian quý thầy trong Ban chủ nhiệm đi du học, nên các hoạt động của Hội trở nên trầm lắng. Và các chương trình từ thiện được thực hiện mang tính lâu dài thì sinh hoạt chung cùng với Câu Lạc Bộ Tấm Lòng Vàng trên www.clbtamlongvang.com.  

Riêng về phương diện văn hóa và nghiên cứu, trao đổi Phật học thì vẫn duy trì trên:

www.vuontamhoi.net  và www.vuontam.net  với các nội dung:

1. Giới thiệu và đang tải các thông tin sinh hoạt của Diễn đàn Phật học Vườn Tâm.

2. Đăng tải các công trình nghiêm cứu Phật học, cập nhật thông tin Phật sự trong nước và quốc tế đến chư Tôn Đức Tăng Ni, quý Phật tử, các nhà nghiên cứu Phật giáo.

3. Giới thiệu và đang tải các tài liệu liên quan đến Đạo Phật Khất Sĩ, một hệ phái biệt truyền tại Việt Nam do Tổ sư Minh Đăng Quang khai sáng. Để quý đọc giả có thêm tư liệu nghiên cứu về Hệ phái Phật giáo Khất Sĩ Việt Nam.

Tất cả nội dung và văn phong của những bài viết, thông tin trên trang nhà phải nghiêm túc, đúng với tinh thần Phật Pháp. Không đăng tải các bài viết liên quan đến các vấn đề chính trị, kỳ thị tôn giáo, không hợp thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam.

Trang nhà Vườn Tâm chính thức hoạt động vào ngày 05 tháng 11 năm 2007 (nhằm 26/9AL), Nhân ngày kỷ niệm khánh đản lần thứ 85 (26/9/Quý Hợi(1923) -26/9/Đinh Hợi(2007)) của Đức Tổ sư Minh Đăng Quang, khai sáng Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam. Nhằm tưởng niệm ân đức của Đức Tôn Sư và thực hiện lời giáo huấn của Đức Ngài về con đường phục vụ Đạo Pháp và Xã hội nhân sinh.

Ban Biên Tập kính mong được sự chỉ giáo của chư Tôn Đức Tăng Ni, sự đóng góp ý kiến của quý vị học giả khi đến với trang nhà của Vườn Tâm. 

Ban Biên Tập rất mong sự đóng góp về dịch thuật, bài vở nghiên cứu của chư Tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni cùng các nhà học giả, Thiện nam Tín nữ Phật tử khắp nơi.

Kính chúc chư Tôn Đức Tăng Ni Pháp thể khương an, Huệ đăng thường chiếu để mãi làm ngọn đuốt dẫn đường cho chúng sanh. Kính chúc quý Pháp hữu, quý vị Thiện Tri thức cùng toàn thể quý liệt vị thân khoẻ, tâm an, vạn sự kiết tường.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát