Đang tải dữ liệu ...
Chào mừng quý vị đến với Diễn đàn Phật học Vườn Tâm          Chào mừng quý vị đến với Diễn đàn Phật học Vườn Tâm    
Khất Sĩ Phật Việt › Tịnh xá
Cập nhật: 18/03/2012 
Sơ lược về Tịnh xá Ngọc Trang
Năm 1957, nhị vị Trưởng lão Thích Giác Tánh và Thích Giác Tịnh dẫn đoàn Du tăng Khất Sĩ hành đạo đến Nha Trang. Từ nhân duyên này, ngôi tịnh xá Ngọc Trang được thành lập, ban đầu chỉ bằng vật liệu thô sơ như gỗ, lá...

Năm 1961, tịnh xá được dời đến một khu đất khác cách đó khoảng 300m. Giáo đoàn 2 chính thức sở hữu khu đất có tổng diện tích 5.000m2 này.

Do xây dựng đã nhiều năm, tổng thể công trình tịnh xá đã xuống cấp nghiêm trọng. Năm 1991, Giáo đoàn 2 và Trưởng lão Giác Định đương nhiệm trụ trì thời bấy giờ đứng ra tổ chức khởi công đại trùng tu, và hoàn tất năm 1993.

Hiện nay tịnh xá Ngọc Trang là tổ đình của Giáo đoàn 2 tại miền Trung; mọi sinh hoạt của chư Tăng và thiện tín trong Giáo đoàn đều quy tựu về đây.

Thượng toạ trụ trì Thích Giác Dũng cùng với đại chúng khoảng 10 vị Tăng trụ xứ đang nỗ lực tu học để góp phần  vào sự nghiệp hoằng hoá của chư tôn đức tiền bối tổ sư trong  muôn một.

(Trích "64 tịnh xá của Hệ phái Khất sĩ", NXB. Tổng hợp TP.HCM, năm 2004)

Khat Si

Họ & tên
 Địa chỉ
 Email
 Địa chỉ
Điện thoại:
Chủ đề
Nội dung:
(Phần chữ in đậm là bắt buộc.)
Nhập mã xác nhận:  
Tôi đồng ý gửi thông tin này đến ban quản trị website.

CÁC BÀI VIẾT KHÁC TRONG MỤC :Khất Sĩ Phật Việt › Tịnh xá