Đang tải dữ liệu ...
Chào mừng quý vị đến với Diễn đàn Phật học Vườn Tâm          Chào mừng quý vị đến với Diễn đàn Phật học Vườn Tâm    
Văn học Phật giáo › Thơ
Cập nhật: 06/12/2012 
Sen nở hào quang
Chối bỏ đời hào quang,

Đi tìm ánh đạo vàng.

Sáu năm ngồi tuyết lãnh,

Mây trắng rụng sông Hằng.


Một chiều nghe văng vẳng

Cung tơ ngọc – ai đàn?

Âm thanh khi dùn, thẳng

Khi trầm ấm huy hoàng.


Trái tim hung chợt tỉnh,

Đến ngồi gốc bồ đề.

Quán soi ma chướng bịnh,

Tàn sát giặc đam mê.


Uống bát sữa pháp mầu,

Thất thất nhựt gồm thâu,

Trời đất chung một mối,

Căn thánh biển rộng sâu.


Một đêm trăng vi diệu,

Không gian tỏ sáng ngời.

Tâm giác tâm thanh tịnh,

Pháp ngộ pháp thảnh thơi.


Lục thông trần chức đắc,

Sen nở hào quang tươi,

Trí huệ hương bát ngát,

Giải thoát nẻo luân hồi.


Khắp cõi chư thiên hội,

Rải hoa thơm cúng dường.

Thỉnh cầu phương tam giới,

Truyền pháp độ mười phương.


Vì chúng sinh tìm đạo

Thắng phục bao gian nan.

Đấng đại từ nào nỡ,

Một mình nhập Niết bàn.


Ngài đứng dậy lên đàng,

Bình bát choàng vai mang.

Ôi! Hâm hoan tràn thế,

Mừng đón ÁNH ĐẠO VÀNG


Trần Quê Hương (Tuyển tập thơ - NXB Văn Nghệ)

Họ & tên
 Địa chỉ
 Email
 Địa chỉ
Điện thoại:
Chủ đề
Nội dung:
(Phần chữ in đậm là bắt buộc.)
Nhập mã xác nhận:  
Tôi đồng ý gửi thông tin này đến ban quản trị website.

CÁC BÀI VIẾT KHÁC TRONG MỤC :Văn học Phật giáo › Thơ