Đang tải dữ liệu ...
Chào mừng quý vị đến với Diễn đàn Phật học Vườn Tâm          Chào mừng quý vị đến với Diễn đàn Phật học Vườn Tâm    
Hạnh nguyện Từ Tâm › Thành viên
Cập nhật: 06/01/2013 
Đăng ký thành viên Hạnh nguyện Từ Tâm
Để tham gia sinh hoạt và nhận thông tin kịp thời ở tất cả các chương trình của Hạnh Nguyện Từ Tâm. Quý vị đăng ký thành viên theo mẫu bên dưới và gởi về địa chỉ email: nhuongnguyentan@gmail.com

Họ và tên:...................................................................

Pháp danh:.................................................................

Sinh nhật:...................................................................

Địa chỉ thường trú:.......................................................

Địa chỉ tạm trú:.............................................................

Điện thoại:...................................................................

Email:..........................................................................           

Nghề Nghiệp:..............................................................            

Công ty:.......................................................................

Facebook:....................................................................         

Kèm một tấm hình đại diện:.........................................

Vài dòng về bản thân (Sở trường,...):............................ 

Ban Chủ Nhiệm

Họ & tên
 Địa chỉ
 Email
 Địa chỉ
Điện thoại:
Chủ đề
Nội dung:
(Phần chữ in đậm là bắt buộc.)
Nhập mã xác nhận:  
Tôi đồng ý gửi thông tin này đến ban quản trị website.

CÁC BÀI VIẾT KHÁC TRONG MỤC :Hạnh nguyện Từ Tâm › Thành viên