Đang tải dữ liệu ...
Chào mừng quý vị đến với Diễn đàn Phật học Vườn Tâm          Chào mừng quý vị đến với Diễn đàn Phật học Vườn Tâm    
Khất Sĩ Phật Việt › Tôn đức Tăng
Cập nhật: 09/04/2013 
Lời thầy còn đây
Nối gót Tổ sư, người vừa ra đi về với Phật. Đó là một sự thật mà con chưa bao giờ nghĩ đến. Nhưng định luật vô thường xưa nay chưa bao giờ dừng nghỉ, thì làm sao con có thể không tin được khi hay tin Hòa thượng viên tịch. Chỉ mới đây thôi con còn quỳ dưới chân ngài đảnh lễ và con nghe lời Hòa thượng chỉ dạy về hạnh đức của một vị sa-di hay một vị tỳ-kheo qua từng oai nghi.

Điều Ngài luôn luôn chỉ dạy và khuyến tấn chúng con đó là siêng năng tinh tấn thiền định mi ngày. Đặc biệt, Ngài tận tình chỉ rõ cho huynh đệ chúng con đoạn trừ năm triền cái và thành tựu năm thiền chi. Tuy những lời dạy của Ngài nhỏ nhẹ và đầy tình thương đến với chúng con, nhưng những lời ấy chẳng khác nào như những tiếng sấm vang dội trên bầu trời tâm thức đầy si mê, như tiếng chuông báo thức trong giấc ngủ li bì. Nhưng hỡi ơi! Tiếng sấm ấy còn vang rền trên bầu trời, tiếng chuông ấy còn reo chưa dứt, bầu trời si mê trong tâm thức chúng con còn chưa dứt sạch mây mù và bóng rợp si mê, giấc ngủ say trong đêm dài sanh tử chưa kịp thức giấc thì nay đã không còn bóng dáng của bậc Thầy hiền giàu tình thương nữa.

Bóng núi ngàn xưa nay đã khuất

Giác linh Hòa thượng vắng từ đây

Giờ đây quỳ trước kim quan và di ảnh hiền hòa, uy nghiêm của Ngài, với bao niềm thương tiếc và đau xót nhưng con sẽ không khóc, không rơi những giọt lệ thường tình như bao cuộc sanh ly tử biệt của nhân thế, mà con sẽ rơi những giọt lệ tỉnh thức, tiếng nấc chánh niệm trong tiếng khóc giới định để dâng lên Ngài và đó cũng là điều mà Ngài mong muốn trong di chúc: “Tăng chúng tưởng nhớ Sư thì tập trung ngồi thiền”.

Chỉ có thế, chúng con mới có thể đền ơn Ngài chỉ dạy, giáo dưỡng và cùng hòa chung với Ngài trong thể giác nói chung và trong giáo pháp Khất Sĩ nói riêng.

Một lần nữa, trước kim quan Ngài con xin cúi đầu đảnh lễ Giác linh Hòa thượng Ân sư.

Sắc không một phút tàn canh mộng

Giới hạnh Tôn Sư mãi sáng ngời.Con, TK. Giác Thọ


Phản hồi (1 bài gửi):
1.Kim Thu (10/04/2013 14:34:30 PM )
Tiêu đề:TƯỞNG NIỆM ÂN SƯ
Đệ tử chúng con thành tâm cầu nguyện GIÁC LINH CỐ HOÀ THƯỢNG dù ở nơi đâu cũng chứng giám phước báu cúng dường của chúng con. Nhất tâm ước nguyện GIÁC LINH ÂN SƯ nhập NIẾT BÀN TRỌN VẸN. Đệ tử chúng con: Giác Thạnh: Nguyên Thành: Nguyên Thanh

Họ & tên
 Địa chỉ
 Email
 Địa chỉ
Điện thoại:
Chủ đề
Nội dung:
(Phần chữ in đậm là bắt buộc.)
Nhập mã xác nhận:  
Tôi đồng ý gửi thông tin này đến ban quản trị website.

CÁC BÀI VIẾT KHÁC TRONG MỤC :Khất Sĩ Phật Việt › Tôn đức Tăng