Đang tải dữ liệu ...
Chào mừng quý vị đến với Diễn đàn Phật học Vườn Tâm          Chào mừng quý vị đến với Diễn đàn Phật học Vườn Tâm    
Phật giáo Việt Nam › Văn kiện - Văn bản
Cập nhật: 08/10/2013 
Thông tư Tổ chức Đại lễ tưởng niệm lần thứ 705 ngày đức Vua – Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn
Để tôn vinh những công đức của Đức vua – Phật hoàng Trần Nhân Tông đối với dân tộc và đạo pháp, theo quy định của Giáo hội là 5 năm tổ chức trọng thể một lần.

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

-------------------------

 Số : 351/TT.HĐTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 ------------------------------------- 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 10 năm 2013                        

                    THÔNG TƯ
 
Tổ chức Đại lễ tưởng niệm lần thứ 705 ngày Đức vua – Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn

Kính gửi: - Ban, Viện Trung ương GHPGVN

                  - Ban Trị sự GHPGVN các Tỉnh, Thành

Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, vua Trần Nhân Tông là một trong những lãnh tụ thiên tài, anh hùng của dân tộc; Đối với đạo pháp, vua Trần Nhân Tông là một vị vua duy nhất trên thế giới từ bỏ ngôi vua để đi tu và đắc đạo, thống nhất được Phật giáo Việt Nam bấy giờ và hình thành tổ chức Giáo hội Trúc Lâm mang đậm nét Phật giáo Việt Nam. Qua những cống hiến của vua Trần Nhân Tông đối với dân tộc và đạo pháp, nhân dân, Tăng Ni, Phật tử tôn vinh Ngài là vị Vua Phật Việt Nam.

Để tôn vinh những công đức của Đức vua – Phật hoàng Trần Nhân Tông đối với dân tộc và đạo pháp, theo quy định của Giáo hội là 5 năm tổ chức trọng thể một lần. Vì thế, Đại lễ tưởng niệm lần thứ 705 ngày Đức vua – Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn năm 2013, Trung ương Giáo hội kết hợp với Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh tổ chức.

- Thời gian: Ngày 02, 03, 04/12/2013 (ngày 30/10 và 01, 02/11/Quý Tỵ)
- Địa điểm: Quảng trường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh.
- Thành phần tham dự: Dự kiến khoảng 10 ngàn người.
- Chương trình Đại lễ:

1. Kỷ niệm 705 năm ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn.

2. Khánh thành và an vị tôn tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông trong quần thể Di tích Yên Tử.

Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam trân trọng thông báo đến Quý Ban, Viện Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành được biết và cử đại biểu tham dự Đại lễ Kỷ niệm 705 năm Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn. (số lượng Đại biểu sẽ có thư mời sau).

Kính chúc Quý Ban vô lượng an lạc, Phật sự viên thành.

Nơi nhận :

- Như trên

- Vụ Phật giáo BTGCP "để biết ”

- Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh

                "để liên hệ”

- Lưu VPI - VPII

TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

CHỦ TỊCH 

(đã ký)

                       Hòa Thượng THÍCH TRÍ TỊNH


Họ & tên
 Địa chỉ
 Email
 Địa chỉ
Điện thoại:
Chủ đề
Nội dung:
(Phần chữ in đậm là bắt buộc.)
Nhập mã xác nhận:  
Tôi đồng ý gửi thông tin này đến ban quản trị website.

CÁC BÀI VIẾT KHÁC TRONG MỤC :Phật giáo Việt Nam › Văn kiện - Văn bản