Đang tải dữ liệu ...
Chào mừng quý vị đến với Diễn đàn Phật học Vườn Tâm          Chào mừng quý vị đến với Diễn đàn Phật học Vườn Tâm    
Khất Sĩ Phật Việt › Phật sự
Cập nhật: 08/10/2016 
"Học để tu" bài giảng đầu tiên khóa tu Truyền thống 20
Trải qua 19 khóa tu Truyền thống Khất sĩ, theo thời khóa mỗi ngày có 2 thời khóa vào lúc 9 giờ đến 10 giờ là pháp đàm và 14 giờ đến 15 giờ là học pháp (học Chơn lý).

Thể theo tinh thần đó, khóa tu lần thứ 20 này, HT. Giác Giới (Thiền chủ khóa tu) sẽ giảng bài Chơn lý số 42 “Học để tu”.

Bằng vốn kiến thức uyên thâm về kinh Nikaya và pháp hành của tự thân, Hòa thượng đã chia sẻ cùng hành giả về việc “Học để tu” số 42 trong bộ Chơn lý do Tổ sư Minh Đăng Quang đã dày công nghiên cứu để lại cho hàng hậu tấn.

Trong bài giảng, Hòa thượng Giác Giới đã trích đoạn trong Chơn lý của Tổ sư nói về hành trạng của tôn giả Ananda, liên quan đến việc kiết tập kinh điển lần thứ nhất. Câu chuyện đó cho chúng ta thấy rằng việc học chỉ là phương tiện bước đầu đến với đạo. Nếu học mà không tu thì không thành tựu Sa-môn hạnh. Đối với đạo Phật học hỏi phải đi đối với hành trì. Sự hành trì là yếu tố quyết định để đưa đến đạo quả. Do đó, trong tất cả pháp thoại do Tổ sư giảng giải được ghi lại trong bộ Chơn lý, Tổ sư đều nhấn mạnh đến việc sửa đổi thân, tâm và trí. Khi xưa Ngài Maha Kassapa cũng không vị nể, thiên vị ai, nhờ đó giúp tôn giả Ananda thành tựu đạo nghiệp và đã đóng góp rất lớn cho công cuộc trùng tu kinh điển lần thứ nhất. 

Hình ảnh buổi học đầu tiên:

CLy1 1

CLy1 2

CLy1 3

CLy1 4

CLy1 5

CLy1 6

CLy1 7

CLy1 8

Ngọc Chơn - Đạo Phật Khất Sĩ

Họ & tên
 Địa chỉ
 Email
 Địa chỉ
Điện thoại:
Chủ đề
Nội dung:
(Phần chữ in đậm là bắt buộc.)
Nhập mã xác nhận:  
Tôi đồng ý gửi thông tin này đến ban quản trị website.

CÁC BÀI VIẾT KHÁC TRONG MỤC :Khất Sĩ Phật Việt › Phật sự