Đang tải dữ liệu ...
Chào mừng quý vị đến với Diễn đàn Phật học Vườn Tâm          Chào mừng quý vị đến với Diễn đàn Phật học Vườn Tâm    
Khất Sĩ Phật Việt › Phật sự
Cập nhật: 08/10/2016 
Hình ảnh sinh hoạt trong ngày khóa tu
Giống như các khóa tu trước, mỗi ngày hành giả đều có bốn thời thiền tọa, bốn thời thiền hành, một thời học Chơn lý, một thời thiền đàm, một thời sám hối và điểm tâm, khất thực – độ ngọ trong chánh niệm. Xin trân trọng chi sẻ hình ảnh khóa tu đang diễn ra.

Xin trân trọng chi sẻ hình ảnh khóa tu đang diễn ra.

thienhanh 1

thienhanh 2

thienhanh 3

thienhanh 4

thienhanh 5

thienhanh 6

thienhanh 7

thienhanh 8

thienhanh 9

thienhanh 11

thienhanh 12

thienhanh 13

thienhanh 14

thienhanh 15

thienhanh 16

thienhanh 17

thienhanh 18

thienhanh 19

thienhanh 20

thienhanh 21

thienhanh 22

thienhanh 23

thienhanh 24

Toa 2

Toa 1

Toa 3

Toa 4

Toa 5

Toa 6

Toa 7

Toa 8

Toa 9

Toa 10

Toa 11

Toa 12

Toa 13

Toa 14

Toa 15

Toa 16

Toa 17

Toa 18

Toa 19

Toa 20

Toa 21

Toa 22

Toa 23

Toa 24

Ngọc Chơn - Đạo Phật Khất Sĩ

Họ & tên
 Địa chỉ
 Email
 Địa chỉ
Điện thoại:
Chủ đề
Nội dung:
(Phần chữ in đậm là bắt buộc.)
Nhập mã xác nhận:  
Tôi đồng ý gửi thông tin này đến ban quản trị website.

CÁC BÀI VIẾT KHÁC TRONG MỤC :Khất Sĩ Phật Việt › Phật sự