Đang tải dữ liệu ...
Chào mừng quý vị đến với Diễn đàn Phật học Vườn Tâm          Chào mừng quý vị đến với Diễn đàn Phật học Vườn Tâm    
Giáo dục Phật giáo › Nghiên cứu
Tư tưởng Phật học của Tổ sư Minh Đăng Quang trong bộ Chơn Lý
(11/05/2015)
Qua sự tu chứng của bản thân, Tổ sư Minh Đăng Quang đã khéo léo tùy thuận vào hoàn cảnh của đất nước và con người mà khai sáng một hệ phái Khất sĩ mang đậm bản sắc đạo Phật của đất nước và con người Việt Nam.
Lập trường và phương pháp nghiên cứu Phật Học
(12/02/2013)
Tôi không cần thảo luận sự chân thật tu chứng, nhưng khi chúng ta nghiên cứu học vấn, phụng sự Phật pháp hay làm những việc phúc lợi xã hội, chúng ta cần phải lấy Phật pháp làm kim chỉ nam chỉ đạo cho chính mình, sách tấn chính mình, điều đó sẽ giúp cuộc sống tinh thần của chúng ta càng ngày càng tốt hơn.
Giáo Dục Phật Giáo Và Định Hướng Tương Lai
(01/01/2013)
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Mối Quan Hệ Giữa Tu Sĩ Và Cư Sĩ
(14/12/2012)
Sau khi Thế Tôn nhập diệt, các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ sống cung kính tùy thuận bậc Ðạo Sư; sống cung kính tùy thuận pháp; sống cung kính tùy thuận chúng Tăng; sống cung kính tùy thuận học pháp; sống cung kính tùy thuận không phóng dật; sống cung kính tùy thuận tiếp đón. Ðây là nhân, đây là duyên, sau khi Như Lai nhập diệt, diệu pháp được tồn tại lâu dài(1).
Hoằng pháp là phải hướng dẫn Pháp hành
(14/12/2012)
Hoằng pháp phải được hiểu là những hành động cụ thể chứ không chỉ đơn thuần là giảng dạy lý thuyết.
Đạo đức Phật giáo
(23/10/2012)
Không phải ngẫu nhiên ngày nay Phật giáo được nhân loại tôn vinh là một trong những tôn giáo có một triết lý sống nhân văn và thiết thực nhất. Cụ thể, đạo Phật là tôn giáo xuất phát từ hiện thực con người và vì con người, nhằm hướng con người đi đến hạnh phúc an lạc.
Giáo dục mầm non Phật giáo cần chủ trương của Giáo hội
(07/10/2012)
Thực hiện Chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VI (2007-2012), sắp tới ngày 6-10, Ban Từ thiện xã hội Trung ương (TTXH T.Ư) kết hợp cùng Văn phòng II TƯGH tổ chức “Hội thảo khoa học nuôi dạy trẻ mẫu giáo, trẻ cơ nhỡ, mồ côi tại các cơ sở từ thiện Phật giáo” tại thiền viện Quảng Đức, TP.HCM.
Vai trò Triết học trong Giáo dục Phật giáo
(03/06/2012)
Ở Việt Nam Phật giáo đã đồng hành cùng lịch sử lâu dài của dân tộc và trở thành một thành tố không thể thiếu trong văn hóa, tư duy, lối sống của người Việt. Phật giáo đã từng có những thành tựu rực rỡ gắn liền với những đỉnh cao hào hùng của dân tộc.

CÁC BÀI VIẾT TRONG MỤC: Giáo dục Phật giáo › Nghiên cứu