Đang tải dữ liệu ...
Chào mừng quý vị đến với Diễn đàn Phật học Vườn Tâm          Chào mừng quý vị đến với Diễn đàn Phật học Vườn Tâm    
Giáo dục Phật giáo › Gương sáng
Hai thủ khoa người Khmer
(03/04/2014)
Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nước tỉnh phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng vừa tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Pali Roong (Sơ cấp Pali) và Thomma Vini Ék (kinh luận) tại chùa Sro Lôn, xã Đại Tâm. Từ kỳ thi này, hai vị sư đoạt thủ khoa ở hai nội dung thi: Pali Roong và Thomma Vini Ék, đó là sư Danh Trinh (chùa Klang Ông, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) và sư Sơn Sô Đa (chùa Thommachor, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng)…
Mười vị đại đệ tử của Phật - Tôn giả Tôn giả La Hầu La
(12/07/2013)
Rahula Oai nghi tế hạnh bậc nhất tăng đoàn
Mười vị đại đệ tử của Phật - Tôn giả Tôn giả A Nan
(11/07/2013)
Ananda Vị thượng thủ nghe nhiều nhớ kĩ nhất
Mười vị đại đệ tử của Phật - Tôn giả Ưu Ba Li
(10/07/2013)
Upali Vị luật sư mô phạm và uy tín nhất
Mười vị đại đệ tử của Phật - Tôn giả A Na Luật
(09/07/2013)
Aniruddha - Anurauddha Mắt trời thấy suốt, không gì chướng ngại
Mười vị đại đệ tử của Phật - Tôn giả Đại Ca Diếp
(08/07/2013)
Mahakasyapa - Mahakassapa-Vị trưởng lão tu khổ hạnh mẫu mực nhất
Mười vị đại đệ tử của Phật - Tôn giả Tôn giả Ca Chiên Diên
(07/07/2013)
Katyayana - Kaccayana, Kaccana-Vị luận sư lỗi lạc nhất)
Mười vị đại đệ tử của Phật -Tôn giả Tu Bồ Đề
(06/07/2013)
Subhuti- Thể nhập diệu lí “KHÔNG” hơn ai hết
Mười vị đại đệ tử của Phật - Tôn giả Phú Lâu Na
(05/07/2013)
Purna - Punna Vị giảng sư tài giỏi nhất

CÁC BÀI VIẾT TRONG MỤC: Giáo dục Phật giáo › Gương sáng