Đang tải dữ liệu ...
Chào mừng quý vị đến với Diễn đàn Phật học Vườn Tâm          Chào mừng quý vị đến với Diễn đàn Phật học Vườn Tâm    
Văn học Phật giáo › Thơ
Hoa Sa La
(11/12/2017)
Nắng vàng trải nhẹ cảnh chùa
Tu hành đúng nghĩa
(28/04/2016)
Bái lạy không phải khom lưng cúi xuống
Hạnh phúc thay đức Phật ra đời
(25/05/2015)
Lòng từ bi kết hợp cùng trí tuệ Thương chúng sinh từ Đâu suất giáng trần
Sống...
(05/04/2015)
Sống không giận, không hờn, không oán trách
Sám tu là cội phúc
(16/12/2014)
Chữ rằng công đức vô lường, Thập phương chư Phật thường thường độ sanh, Ai ơi gắng chí tu hành, Để sau đến bực vô sanh mà nhờ
Vội
(04/11/2014)
Tập thơ Thích Thánh Tuệ
Ta cứ tưởng trần gian là cõi thật
(03/11/2014)
Bài thơ của Thích Huyền Vi ( trước 1975 Nguyên Gs,Đại học Vạn Hạnh và Viện Đại học Saigon )
Cất lại một tình yêu
(06/04/2014)
Nếu tình sanh thì trí cách - bi ai Đời vẫn khổ, dù có tu vẫn khổ Tham ái sẽ dày thêm với bao điều quyến luyến Hệ lụy phù sinh đôi khi đay nghiến... đến không ngờ!
Nhẫn mà không nhục
(30/03/2014)
1.Nhẫn thắng sự mắng chửi Hạnh tu nhẫn nhục nhiệm màu Bị người mắng chửi chẳng rầu buồn chi Như hang trống tiếng vang đi Thương người an nhẫn trí bi độ người

CÁC BÀI VIẾT TRONG MỤC: Văn học Phật giáo › Thơ