Phật học thường thức RSS - Vuontam.net http://vuontam.net/ Tin tuc, phap am, kinh sach, ebook, softs... COPYRIGHT2018(C)Phật học thường thức RSS - Vuontam.net Phật học thường thức RSS - Vuontam.net vi-vn Mon, 22 Oct 2018 13:34:37 +0800 vuhongkhanh@yahoo.com vuhongkhanh@yahoo.com 60 Phật học thường thức RSS - Vuontam.net http://chuabang.com/img/yes.gif http://vuontam.net/ 32 32 Phật học thường thức RSS - Vuontam.net Lập hạnh không nói dối Người Phật tử khi bước vào đạo, thọ trì ba pháp quy y và năm điều giới cấm, trong đó có việc lập hạnh không nói dối. Cứ ngỡ rằng đây là chuẩn mực đạo đức căn bản của hàng Phật tử vâng giữ và phụng trì, nhưng đến khi phát tâm xuất gia, làm Tỳ-kheo, Đức Phật vẫn nghiêm khắc răn dạy “Các Tỳ-kheo, nên hành không vọng ngữ” : Cập nhật ngày:24/09/2018 22:47 PM http://vuontam.net/news.php?id=6657 http://vuontam.net/news.php?id=6657 24/09/2018 22:47 PM Tứ như ý túc Trên bước đường tu, thực tập thành tựu hai chữ Không và Tĩnh, tiến sang giai đoạn thứ ba, tu Tứ như ý túc. Tứ niệm xứ, Tứ chánh cần và Tứ như ý túc là 12 pháp căn bản trong 37 Trợ đạo phẩm, mà chúng ta cần trải qua cả một quá trình thực hành và thể nghiệm được trong cuộc đời tu của mình, không phải chỉ học trên lý thuyết, nói suông trên đầu môi chót lưỡi. : Cập nhật ngày:11/09/2018 21:18 PM http://vuontam.net/news.php?id=6653 http://vuontam.net/news.php?id=6653 11/09/2018 21:18 PM Pháp Ngữ Hòa Thượng Tuyên Hóa - Phần 9 Có người nói: Tôi là Phật thiệt! A! Phật thiệt là bạn, vậy Phật giả là ai? Cũng như tổng thống, chẳng bao giờ ngài nói: Tôi là tổng thống thiệt! Nói vậy thì ai là tổng thống giả? Từ đây mà suy ra: hễ nói cái gì thiệt, thì hẳn việc đó có vấn đề : Cập nhật ngày:15/08/2018 22:59 PM http://vuontam.net/news.php?id=6640 http://vuontam.net/news.php?id=6640 15/08/2018 22:59 PM Pháp Ngữ Hòa Thượng Tuyên Hóa - Phần 8 Nếu muốn tự tại thì bạn phải quét sạch ba tâm và bốn tướng. Ba tâm là tâm suy nghĩ về hiện tại, quá khứ và vị lai. Ba tâm thái này đều không có thực tại, nên gọi là bất khả đắc, không thể nắm giữ : Cập nhật ngày:12/08/2018 10:27 AM http://vuontam.net/news.php?id=6638 http://vuontam.net/news.php?id=6638 12/08/2018 10:27 AM Pháp Ngữ Hòa Thượng Tuyên Hóa - Phần 7 Phật không có lòng sân giận. Ma mới có : Cập nhật ngày:09/08/2018 22:54 PM http://vuontam.net/news.php?id=6636 http://vuontam.net/news.php?id=6636 09/08/2018 22:54 PM Pháp Ngữ Hòa Thượng Tuyên Hóa - Phần 6 Có tôn giáo chủ trương rằng mọi sự đều do thần chi phối. Nếu do thần chi phối thì làm thiện làm ác chẳng có liên can gì tới mình. Nhưng tới khi chịu quả báo thì mình phải gánh, thần chẳng giúp gì được. Đây là chỗ chẳng hợp lý : Cập nhật ngày:04/08/2018 07:41 AM http://vuontam.net/news.php?id=6635 http://vuontam.net/news.php?id=6635 04/08/2018 07:41 AM Pháp Ngữ Hòa Thượng Tuyên Hóa - Phần 5 Tu thì đừng bao giờ tự mình bào chữa (đính chính cho mình), cũng chớ biện luận uốn éo (không thẳng thắn), cũng chớ nói chuyện thị phi (bàn luận chuyện đúng sai, tốt xấu của người) : Cập nhật ngày:01/08/2018 09:04 AM http://vuontam.net/news.php?id=6634 http://vuontam.net/news.php?id=6634 01/08/2018 09:04 AM Pháp Ngữ Hòa Thượng Tuyên Hóa - Phần 4 Sống trên đời, bạn nên cẩn thận trong mỗi hành vi cử chỉ. Bạn hãy giữ quy củ. Một khi trồng nhân sai lầm, (sai nhân quả), bạn sẽ hối hận vô cùng : Cập nhật ngày:24/07/2018 21:57 PM http://vuontam.net/news.php?id=6632 http://vuontam.net/news.php?id=6632 24/07/2018 21:57 PM Pháp Ngữ Hòa Thượng Tuyên Hóa - Phần 3 Phải phát tâm bồ đề, phải lợi ích chúng sinh. Không nên học tác phong nhỏ hẹp của hàng nhị thừa, chỉ tự lo thân mình một cách ích kỷ, không chịu độ kẻ khá : Cập nhật ngày:22/07/2018 20:03 PM http://vuontam.net/news.php?id=6631 http://vuontam.net/news.php?id=6631 22/07/2018 20:03 PM Pháp Ngữ Hòa Thượng Tuyên Hóa - Phần 2 Thánh nhân ngày xưa thì luôn tự trách phạt chính mình. Không như người đời nay, chuyện gì cũng chẳng bao giờ nhận là mình sai, cứ luôn tìm lỗi lầm của kẻ khác. : Cập nhật ngày:20/07/2018 18:19 PM http://vuontam.net/news.php?id=6629 http://vuontam.net/news.php?id=6629 20/07/2018 18:19 PM Pháp Ngữ Hòa Thượng Tuyên Hóa - Phần 1 Vì sao con người ai cũng ở trong trạng thái mê mờ? Ðó là do họ không hiểu được mình từ đâu tới, chết đi về đâu. Mỗi ngày bóng dáng bạn thấy khi tự soi gương nào phải là bạn. Nếu bạn muốn biết bản lai diện mục (chân tâm) thì phải quay mặt soi lòng, tìm nơi tự tâm. Người đời thì bị ngũ dục làm mê mờ, ngày ngày bị tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ kềm tỏa đến ngột ngạt khó thở, song họ vẫn cứ muốn cam tâm tình nguyện làm nô lệ cho những thứ ấy. : Cập nhật ngày:17/07/2018 18:40 PM http://vuontam.net/news.php?id=6628 http://vuontam.net/news.php?id=6628 17/07/2018 18:40 PM Lỗi lầm của sự sân hận Xưa kia, khi đức Phật ở nước Câu-đàm-di, từng xảy ra một sự kiện, lúc đó các thầy vì một việc nhỏ, bị các vị trì luật phán định là phạm tội, nhưng bên đương sự cho mình không vi phạm, vì vậy vị thầy này đi đến biện minh cùng các thầy khác và được sự ủng hộ rất nhiều. Hai bên đều giữ lập trường quan điểm của mình, không bên nào nhường bên nào, cho dù đức Phật khuyên gián họ cũng không nghe và phân chia thành hai nhóm. Tình trạng như vậy trải qua thời gian rất lâu, nên nhà vua và thần dân vốn được nhìn thấy đức Phật và chư Tăng hòa hợp, mọi người đều vui vẻ cúng dường. : Cập nhật ngày:06/07/2018 19:57 PM http://vuontam.net/news.php?id=6624 http://vuontam.net/news.php?id=6624 06/07/2018 19:57 PM Dọn rác trong tâm Nhân đầu mùa hạ, chư Tăng cấm túc an cư, nên chúng ta bàn đề tài này thấy thích hợp cho việc tu hành. Trước nhất, chúng ta có câu chuyện Bàn Đặc là bào đệ của Châu Lợi Bàn Đà rất thông lợi và quản lý tinh xá, trong khi Bàn Đặc rất khờ, nên bị đại chúng xem thường : Cập nhật ngày:03/07/2018 08:53 AM http://vuontam.net/news.php?id=6621 http://vuontam.net/news.php?id=6621 03/07/2018 08:53 AM Chữ Nhẫn trong đạo Phật Phật dạy áo Như Lai là lòng nhu hòa nhẫn nhục. Chữ nhẫn nhục này có nhiều người hiểu theo nghĩa tiêu cực, cho rằng nhẫn là nhục. Vì nhẫn nên chịu thua, vì thua nên nhục. Nghĩ như vậy là sai lầm. Chữ nhẫn trong đạo Phật nghĩa là có sức chịu đựng, có sức an nhẫn. : Cập nhật ngày:23/06/2018 17:00 PM http://vuontam.net/news.php?id=6615 http://vuontam.net/news.php?id=6615 23/06/2018 17:00 PM Con đường mười nghiệp lành Thử pháp tức thị Thập thiện nghiệp đạo. Hà đẳng vi thập? Vị năng vĩnh ly sát sanh, thâu đạo, tà hạnh, vọng ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, ỷ ngữ, tham dục, sân nhuế, tà kiến. : Cập nhật ngày:18/06/2018 09:49 AM http://vuontam.net/news.php?id=6610 http://vuontam.net/news.php?id=6610 18/06/2018 09:49 AM Sống thật với mình Ngày nay người ta thường hay nhắc nhiều đến vấn đề hãy biết sống thật với chính mình! Trên con đường tu học, có người bạn chia sẻ với tôi rằng, anh ta bao giờ cũng "cố gắng để sống thật với những cảm xúc của mình”, vì anh nghĩ nghệ thuật sống hạnh phúc là ta phải biết sống thật với những gì mình nghĩ, mình cảm xúc, be true to who you are! : Cập nhật ngày:05/06/2018 23:01 PM http://vuontam.net/news.php?id=6608 http://vuontam.net/news.php?id=6608 05/06/2018 23:01 PM Kinh không sợ hãi Rồi Bà-la-môn Jànussoni đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm ... Ngồi xuống một bên, Bà-la-môn Jànussoni bạch Thế Tôn: : Cập nhật ngày:29/05/2018 18:35 PM http://vuontam.net/news.php?id=6604 http://vuontam.net/news.php?id=6604 29/05/2018 18:35 PM Cảm Niệm Ngày Phật Thành Đạo Ngày Phật Thành Đạo là dấu ấn quan trọng trong lịch sử nhân loại, là sự ra đời của đạo Phật, sự ra đời của những con người mang theo thông điệp hòa bình, góp phần xây dựng nền tảng đạo đức xã hội với chất liệu từ bi hỷ xả, nhằm giúp cho con người sống yêu thương nhau bằng trái tim hiểu biết. : Cập nhật ngày:28/05/2018 08:14 AM http://vuontam.net/news.php?id=6602 http://vuontam.net/news.php?id=6602 28/05/2018 08:14 AM Làm các hạnh lành, tâm nguyện có được viên mãn không? Vì những thành tựu trong hiện tại hoặc tương lai tùy thuộc rất nhiều vào các duyên trong hiện tại và quá khứ. Có những ước nguyện được thành tựu viên mãn hơn những gì mình mong đợi, cũng có những tâm nguyện kiếp này chúng ta không bao giờ có thể thực hiện được,.... : Cập nhật ngày:15/04/2018 22:14 PM http://vuontam.net/news.php?id=6589 http://vuontam.net/news.php?id=6589 15/04/2018 22:14 PM Ông Phật Mũi Đen Có một Ni cô trên đường tìm chân lý đã chắt chiu nhờ thợ đúc riêng cho Ni cô một tượng Phật nhỏ cỡ chừng gang tay bằng gỗ ngoài thếp vàng. Tượng Phật đó rất đẹp và Ni cô rất trân quí; đi đâu cũng mang theo, và còn đốt hương cúng dường cho Phật nữa. : Cập nhật ngày:12/04/2018 21:21 PM http://vuontam.net/news.php?id=6586 http://vuontam.net/news.php?id=6586 12/04/2018 21:21 PM Người ngày xưa (Phóng tác một mẫu truyện Liêu trai do Hòa thượng Trí Thủ kể) : Cập nhật ngày:06/04/2018 08:28 AM http://vuontam.net/news.php?id=6583 http://vuontam.net/news.php?id=6583 06/04/2018 08:28 AM Sống tỉnh thức Sống tỉnh thức là duy trì ý thức trong từng giây phút hiện tại trên mỗi công việc mà mình đang thể nghiệm, đang ‘sống’. Không để tâm bận bịu với quá khứ, không viển vông chắp cánh mơ tưởng đến tương lai mà từng khắc, từng khắc trong hiện tại, chúng ta cần tỉnh thức và biết rõ những gì đang diễn ra nơi mình, với mình và với cuộc sống quanh mình. : Cập nhật ngày:11/03/2018 22:26 PM http://vuontam.net/news.php?id=6575 http://vuontam.net/news.php?id=6575 11/03/2018 22:26 PM Đức Phật nói về phụ nữ Là một bậc đại trí tuệ Đức Phật đã nhìn thấu tâm can của nữ nhân không vì thế mà Ngài chán ghét họ mà ngược lại Ngài còn thương họ hơn bất cứ ai trên đời này, bởi vì rằng Ngài có một tấm lòng độ lượng vô biên có thể dung chứa hết thảy mọi chúng sanh, mọi tập tính khó ưa, khó kham nhẫn nhất. : Cập nhật ngày:08/03/2018 04:35 AM http://vuontam.net/news.php?id=6574 http://vuontam.net/news.php?id=6574 08/03/2018 04:35 AM Pháp Ngữ HT Hư Vân Hôm nay, tôi được quý cư sĩ yêu cầu lược giảng Phật pháp. Bàn về việc này, lão nạp rất hổ thẹn muôn phần. Chướng duyên che lấp, tự mình chẳng có chút tu hành chân thật. Tuy đàm luận những lời thô thiển, nhưng không ngoài việc nhắc lại những lời dư thừa của cổ nhân, mà chẳng có chút gì liên hệ với mình. : Cập nhật ngày:10/01/2018 17:27 PM http://vuontam.net/news.php?id=6563 http://vuontam.net/news.php?id=6563 10/01/2018 17:27 PM Bất hiếu bởi vì đâu? Bất hiếu là một hiện thực khổ đau không hiếm gặp trong đời sống. Ai cũng biết bất hiếu là tội lỗi, nhưng vì nhiều nguyên nhân khác nhau khiến người ta bị che lấp tâm trí, dẫn đến hành xử sai lầm. Pháp thoại dưới đây, Thế Tôn đã dùng một bài kệ làm thức tỉnh tâm người con bất hiếu biết phục thiện, hiếu kính với cha mẹ. : Cập nhật ngày:20/12/2017 19:03 PM http://vuontam.net/news.php?id=6558 http://vuontam.net/news.php?id=6558 20/12/2017 19:03 PM Những lời khai thị của Tổ sư Minh Đăng Quang Cảnh đời với biết bao đoạn trường thê lương, khổ nhiều vui ít. Từ trong con người, gia đình, xã hội,...đã chứa đầy những mầm móng của khổ đau và sanh tử, khi trong đó với biết bao sự hơn thua, đấu tranh, và khổ lụy. : Cập nhật ngày:16/12/2017 19:20 PM http://vuontam.net/news.php?id=6556 http://vuontam.net/news.php?id=6556 16/12/2017 19:20 PM Kinh Giáo giới La-hầu-la ở rừng Ambala (Ambalatthikà Ràhulovàda sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú ở Rajagaha (Vương Xá), Veluvana (Trúc Lâm), tại Kalandakanivapa (chỗ nuôi dưỡng sóc). : Cập nhật ngày:13/12/2017 20:17 PM http://vuontam.net/news.php?id=6555 http://vuontam.net/news.php?id=6555 13/12/2017 20:17 PM Kinh bốn ân lớn Bấy giờ, đức Phật từ trong chính định dạy ngài Di lặc: “Này các đệ tử, hãy nghe cho kỹ, ta sẽ diễn nói ơn nghĩa thế gian và xuất thế gian. Một ơn cha mẹ. Hai ơn chúng sinh. Ba ơn tổ quốc. Bốn ơn Tam bảo. Bốn ơn lớn này, tất cả mọi người đều phải ghi nhận và nên đền đáp. : Cập nhật ngày:26/11/2017 15:06 PM http://vuontam.net/news.php?id=6551 http://vuontam.net/news.php?id=6551 26/11/2017 15:06 PM Kinh nhân quả đạo đức Tôi nghe như vầy. Có một thuở nọ, tại chùa Kim Sư, thuộc thành Vương Xá, có ông Thuần-đà đến đảnh lễ Phật. Nhân đó, đức Phật ôn tồn hỏi ông: “Hiện ông ưa thích pháp tu tập nào, của các Sa-môn hay Bà-la-môn?” : Cập nhật ngày:23/11/2017 08:44 AM http://vuontam.net/news.php?id=6550 http://vuontam.net/news.php?id=6550 23/11/2017 08:44 AM Kinh Người Áo Trắng Đây là những điều tôi nghe Bụt nói vào một thời mà Người còn lưu trú tại tu viện Cấp Cô Độc, trong vườn cây Kỳ Đà. Hôm ấy cư sĩ Cấp Cô Độc cùng với năm trăm vị cư sĩ khác đã tìm đến nơi cư ngụ của thầy Xá Lợi Phất. Các vị cúi đầu làm lễ thầy và ngồi xuống một bên. Tôn giả Xá Lợi Phất đã sử dụng nhiều phương tiện khéo léo để thuyết pháp cho các vị cư sĩ này, đem lại cho họ niềm vui và làm phát khởi nơi họ niềm khát ngưỡng đối với Tam Bảo và sự hành trì chánh pháp. Sau đó, tôn giả tới viếng Bụt, làm lễ dưới chân Người và ngồi xuống một bên. Cư sĩ Cấp Cô Độc và năm trăm vị cư sĩ cũng theo gót thầy, đến viếng Bụt, làm lễ dưới chân Người rồi ngồi xuống một bên Bụt. Sau khi thấy mọi người đã an tọa, Bụt bảo thầy Xá Lợi Phất: : Cập nhật ngày:21/11/2017 17:37 PM http://vuontam.net/news.php?id=6549 http://vuontam.net/news.php?id=6549 21/11/2017 17:37 PM Kinh tránh xa các cánh cửa bại vong Tôi nghe như vầy. Có một hôm nọ, đức Phật ở tại Tịnh xá Kỳ Viên, thuộc thành Xá-vệ, do Cấp Cô Độc, thái tử Kỳ-đà phát tâm hiến cúng. Vào khuya hôm ấy, có một vị thiên, thân thể phát quang, cung kính đảnh lễ, ngồi xuống một bên, rồi thưa Phật rằng: : Cập nhật ngày:17/11/2017 20:56 PM http://vuontam.net/news.php?id=6548 http://vuontam.net/news.php?id=6548 17/11/2017 20:56 PM Nhìn rõ lẽ thật Thiền sư Đả Táo Đọa do đập bể ông Táo mà thành danh. Ngài tu ở vùng núi Xuân Sơn bên Trung Hoa với một số đồ chúng. Một hôm ngài dẫn chúng đi dạo núi, đến gần thung lũng thấy một miếu thờ, dân chúng làm thịt bò, trâu, heo, gà dâng cúng liên miên. Hỏi ra được biết vị thần Táo ở miếu này rất linh, cầu gì được nấy. : Cập nhật ngày:08/11/2017 10:44 AM http://vuontam.net/news.php?id=6546 http://vuontam.net/news.php?id=6546 08/11/2017 10:44 AM Công đức bố thí Công đức bố thí giúp đỡ bằng hình thức bên ngoài. Ví dụ thấy người đói không có cơm ăn, chúng ta có cơm ăn thì chia sớt cho họ. Bố thí như vậy tạo thành công đức, tức là tài sản không bao giờ mất của mình. Bố thí có chia ra tài thí, pháp thí và vô úy thí. : Cập nhật ngày:25/10/2017 08:21 AM http://vuontam.net/news.php?id=6544 http://vuontam.net/news.php?id=6544 25/10/2017 08:21 AM Những nét siêu nhiên của thiền Lâu nay tôi thường nói tu thiền là sống bình thường, tuy nhiên trong cái bình thường đó lại khác người thế gian. Bình thường của người tu thiền là bình thường trong sự tỉnh thức. Vì thế, cuộc sống bình thường ấy lại mang những nét thần bí và siêu nhiên, lưu xuất từ năng lực thiền định và trí tuệ của một hành giả tu thiền. : Cập nhật ngày:17/10/2017 19:12 PM http://vuontam.net/news.php?id=6541 http://vuontam.net/news.php?id=6541 17/10/2017 19:12 PM Bố thí và cúng dường Đức Phật dạy trong 6 pháp ba la mật, bố thí làm đầu và muốn trồng căn lành ở Tam bảo, phải cúng dường chư Tăng là việc chính. Vì vậy, bố thí và cúng dường là đề tài mà Tăng Ni, Phật tử phải quan tâm. Bố thí và cúng dường thế nào cho đúng là vấn đề đặt ra. : Cập nhật ngày:19/09/2017 22:08 PM http://vuontam.net/news.php?id=6524 http://vuontam.net/news.php?id=6524 19/09/2017 22:08 PM Trách vụ phật tử tại gia Phần đông Phật tử quy y Tam Bảo mà chưa ý thức nhiệm vụ mình phải làm gì đối với mình, đối với mọi người, đối với đạo. Hoặc có ít người ý thức, lại là ý thức sai lầm, mình lầm hướng dẫn kẻ khác cũng theo đường sai lầm của mình. Vì thế, tín đồ Phật giáo số lượng rất đông, phần phẩm lại quá ít. : Cập nhật ngày:14/09/2017 19:58 PM http://vuontam.net/news.php?id=6523 http://vuontam.net/news.php?id=6523 14/09/2017 19:58 PM Lời Phật Dạy về công ơn cha mẹ Trong hệ thống giáo điển Phật đà, cả Nam truyền và Bắc truyền đều có những bài kinh, đoạn kinh nói về công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ rất là cảm động. : Cập nhật ngày:27/08/2017 11:40 AM http://vuontam.net/news.php?id=6518 http://vuontam.net/news.php?id=6518 27/08/2017 11:40 AM Tuệ giác vô thường & vô ngã Tuệ giác là lưỡi gươm cắt đứt mọi đau khổ, sợ hãi,tuyệt vọng, sân hận và kỳ thị. Năng lượng của định, của tuệ giác giúp ta thấy rõ bản chất đối tượng của định. Định vô thường và định vô ngã đưa đến tuệ giác vô thường và tuệ giác vô ngã. : Cập nhật ngày:24/08/2017 22:33 PM http://vuontam.net/news.php?id=6517 http://vuontam.net/news.php?id=6517 24/08/2017 22:33 PM Nghiệp và Nghiệp báo "Ta là chủ nhân của nghiệp, là kẻ thừa tự của nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa. Phàm nghiệp nào sẽ làm, thiện hay ác, ta sẽ thừa tự nghiệp ấy". (Kinh Tăng Chi II, tr. 77) : Cập nhật ngày:21/08/2017 23:32 PM http://vuontam.net/news.php?id=6515 http://vuontam.net/news.php?id=6515 21/08/2017 23:32 PM Hạnh phúc & hạnh phúc thực sự theo quan điểm Phật giáo Có một cuộc sống hạnh phúc là ước mơ của tất cả mọi người. Tuy nhiên, ý nghĩa hạnh phúc tùy thuộc vào trình độ nhận thức hay quan điểm về cuộc sống của mỗi cá nhân. Do đó, ý nghĩa hạnh phúc thật là đa dạng và khác biệt. : Cập nhật ngày:17/08/2017 19:09 PM http://vuontam.net/news.php?id=6513 http://vuontam.net/news.php?id=6513 17/08/2017 19:09 PM Tín tâm cúng dường Tăng Bảo Trong Kinh, đức Phật dạy rằng “Khi cúng dường tứ sự đến cho một vị tỳ-khưu, hai vị tỳ-khưu, cận sự nam nữ đừng nghĩ đến cá nhân vị ấy mà cứ khởi tâm cúng dường Tăng, cúng dường Tăng Bảo thì phước báu ấy sẽ rất toàn hảo, rất thanh tịnh” : Cập nhật ngày:11/08/2017 22:27 PM http://vuontam.net/news.php?id=6512 http://vuontam.net/news.php?id=6512 11/08/2017 22:27 PM Kinh Chánh tri kiến (Sammàditthi sutta) - Chư Hiền, chánh tri kiến, chánh tri kiến, được gọi là như vậy. Chư Hiền, cho đến như thế nào, một Thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin Pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này? : Cập nhật ngày:29/06/2017 19:49 PM http://vuontam.net/news.php?id=6495 http://vuontam.net/news.php?id=6495 29/06/2017 19:49 PM Phước điền y Tại Rajagaha, từ mấy năm nay, Bụt ưa cư trú trên núi Gijjhakuta, một ngọn núi đá có hình dáng chim thứu nên cũng được gọi là Thứu Sơn. Vua Bimbisara thường hay đến viếng Bụt và nghe pháp trên núi này. Vua đã cho xây bậc đá từ chân núi lên tới tịnh xá của Bụt. Mấy cái thung lũng nhỏ đã được vua cho san bằng. Vua lại cho bắc cầu qua mấy thác nước. Xa giá tới chân núi, vua đi bộ lên theo các bậc đá. Gần tịnh xá có một tảng đá lớn bằng cả mấy tòa nhà. Tịnh thất của Bụt được xây bằng đá lấy ngay tại chỗ. Phía Đông Bắc tịnh xá, có một dòng suối chảy qua khe đá. Bụt thường giặt áo ca sa trên dòng suối này và phơi áo trên một phiến đá khá lớn bên suối. : Cập nhật ngày:16/06/2017 20:28 PM http://vuontam.net/news.php?id=6490 http://vuontam.net/news.php?id=6490 16/06/2017 20:28 PM Lời Phật dạy về đạo đức trong kinh doanh Kinh doanh là một trong những nghề được nhiều người cho rằng dễ làm giàu. Kinh doanh đã có từ ngàn xưa với hình thức trao đổi vật dụng. Khi xã hội phát triển, nhu cầu tiêu dùng càng nhiều thì hình thức buôn bán càng đa dạng và mở rộng ra nhiều quốc gia. : Cập nhật ngày:01/06/2017 22:21 PM http://vuontam.net/news.php?id=6481 http://vuontam.net/news.php?id=6481 01/06/2017 22:21 PM Phương pháp rèn luyện tâm Leonard A. Bullen là một trong những nhà tiên phong về hoạt động Phật giáo tại Úc. Ông là chủ tịch đầu tiên của Hội Phật Học Victoria, được thành lập vào năm 1953, và ông là người đầu tiên trong Ban Điều Hành của Hội Đoàn Phật giáo Úc. Ông cũng là phó chủ bút của tờ Phật giáo Metta. Ông mất vào năm 1984, hưởng thọ 76 tuổi. Những sách báo của ông được Buddhist Publication Society xuất bản: Kỹ thuật Sống (A Technique of Living – Wheel No. 226/230) và Hành Động & Phản ứng trong Phật pháp -trong Nghiệp và Quả (Action and Reaction in Buddhist Teaching - in Kamma and Its Fruit - Wheel No. 221/224). : Cập nhật ngày:30/05/2017 21:56 PM http://vuontam.net/news.php?id=6480 http://vuontam.net/news.php?id=6480 30/05/2017 21:56 PM Miếng Giẻ Chùi Chân Từ Vesāli, đức Phật và đại chúng trở lại phương Bắc. theo con đường thương buôn, đi mãi. Lúc này, trời đã sang xuân mát mẻ nên đức Phật bộ hành rất chậm, ngài ghé nơi này ít hôm, nơi khác ít ngày nên hơn cả ba tháng sau mới về đến Kỳ Viên tịnh xá. Có lẽ đường xa thấm mệt, lại tuổi già, sức yếu, đức Phật giao công việc lại cho hai vi đại đệ tử để ngài tịnh dưỡng nửa tháng trong hương phòng. : Cập nhật ngày:25/05/2017 20:33 PM http://vuontam.net/news.php?id=6478 http://vuontam.net/news.php?id=6478 25/05/2017 20:33 PM Đề Bà Đạt Đa Tạo Tội Khi đức Phật ngụ trong vườn Ni-câu-lưu Ca-tỳ La-Việt, vương-tử Đề-Bà Đạt-Đa là em con ông chú của Phật, đến chỗ Phật cúi đầu vái Phật rồi thưa: - Cúi xin Thế-Tôn cho con được làm Sa-môn. : Cập nhật ngày:21/05/2017 22:12 PM http://vuontam.net/news.php?id=6477 http://vuontam.net/news.php?id=6477 21/05/2017 22:12 PM Học dở mà Tu hay Bình thường thì tu và học phải song hành. Ai cũng biết câu: “Tu mà không học là tu mù. Học mà không tu là cái đãy đựng sách”. Những ai tinh thông cả pháp học lẫn pháp hành thì tự lợi và lợi tha tròn đủ, viên dung vô ngại. Trong trường hợp không song hành được thì tốt nhất hãy chọn pháp hành. Nói ít mà làm nhiều, học dở mà tu hay cũng vẫn hơn. : Cập nhật ngày:18/05/2017 22:38 PM http://vuontam.net/news.php?id=6473 http://vuontam.net/news.php?id=6473 18/05/2017 22:38 PM Ý nghĩa Lễ tắm Phật Mỗi năm đến mùa Phật đản, các chùa đều làm lễ tắm Phật và đọc bài kệ, bài chú tắm Phật. Nếu tin rằng bài chú tắm Phật có tính cách linh thiêng thì cũng được, nhưng theo tôi, hiểu được ý nghĩa và có độ cảm sâu sắc về bài kệ, sẽ gặt hái được nhiều lợi ích hơn trên bước đường tu. : Cập nhật ngày:10/05/2017 08:50 AM http://vuontam.net/news.php?id=6464 http://vuontam.net/news.php?id=6464 10/05/2017 08:50 AM Ý nghĩa ngày Phật đản Mỗi năm đến ngày Lễ Phật đản, người con Phật đều ôn lại lịch sử của Đức Bổn sư để chiêm nghiệm và hành trì. Từ khi Đức Bổn sư nhập Niết-bàn cho đến nay, hàng trăm nghìn quyển sách, thơ ca, huyền thoại đã được sáng tác để ca ngợi Ngài. Nhưng tất cả mọi lời tán thán, ca ngợi dù cho hay đẹp đến đâu, cũng không thể ngang cỡ con người hoàn thiện đó, hoàn thiện đến mức nhân loại đã suy tôn Ngài là bậc thầy của loài Trời và loài Người, là bậc tôn quý nhất trong cõi thế. : Cập nhật ngày:03/05/2017 09:52 AM http://vuontam.net/news.php?id=6456 http://vuontam.net/news.php?id=6456 03/05/2017 09:52 AM