Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Ngày 25/12, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Lý Bình Cang cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành hữu quan, Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Trần Đề về việc x ác định địa điểm xây dựng mô hình lò hỏa táng điện kiểu mẫu đặt tại chùa Phật giáo Nam tông Khmer.

Đoàn đến khảo sát tại chùa Bâng Tone Sa.

Tại buổi làm việc, đoàn đã thông báo kết luận của Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân tại cuộc họp về hỗ trợ kinh phí xây dựng lò h ỏa t áng điện tại các chùa Phật giáo Nam tông Khmer của tỉnh Sóc Trăng.

Theo đó, việc xây dựng lò hỏa táng điện tại các chùa Khmer nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường là phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; giải quyết vấn đề chính sách dân tộc và môi trường cho tỉnh Sóc Trăng hết sức cần thiết trong giai đoạn hiện nay…

Sau khi nghe thông báo kết luận của thứ trưởng, lãnh đạo huyện Trần Đề cũng như Chi hội Đoàn kết sư sãi yêu nước huyện Trần Đề đã thống nhất chọn chùa Bâng Tone Sa, xã Viên An là một trong 14 ngôi chùa Nam tông Khmer trên địa bàn huyện để đầu tư xây dựng mô hình lò hỏa táng điện kiểu mẫu theo đúng quy định hiện hành, đáp ứng các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường và các tiêu chuẩn khác.

Đoàn cũng đến chùa Bâng Tone Sa khảo sát thực tế, định vị để ngành chuyên môn vẽ thiết kế đặt lò hỏa táng điện.

Theo baosoctrang.org.vn