Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Sáng ngày 12/7/2023 (nhằm ngày 25/5/Quý Mão), phái đoàn Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh Đắk Nông dưới sự hướng dẫn của NS. Thích nữ Khánh Thuận - Phó phân ban Ni giới tỉnh đã đến thăm và cúng dường Trường hạ an cư tại tịnh xá Ngọc Đạt.


Tháp tùng cùng đoàn còn có chư Tôn đức Ni trong Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh. Đại diện phái đoàn Ni sư TN. Khánh Thuận đã tác bạch cúng dường.


TT. Giác Nhường thay mặt chư Tôn đức Tăng tại Trường hạ tịnh xá Ngọc Đạt đã đáp từ và tán thán sự quang lâm đảnh lễ Tam bảo và cúng dường của Phân ban, mong rằng chư Tôn đức Ni trong Phân ban luôn đồng tâm hiệp lực để chung lo cho đời sống tu tập của chư Ni tại tỉnh nhà và cùng chung lo Phật sự với chư Tôn đức BTS PG tỉnh. 
Tin,ảnh: Vườn Tâm