Đang tải dữ liệu ...
Chào mừng quý vị đến với Diễn đàn Phật học Vườn Tâm          Chào mừng quý vị đến với Diễn đàn Phật học Vườn Tâm    
Khất Sĩ Phật Việt › Phật sự
Cập nhật: 16/03/2016 
Khai mạc khóa "Bồi dưỡng đạo hạnh" lần 12 của GĐ.III
Với tinh thần truyền đăng tục diệm, Hòa thượng Trưởng Giáo đoàn III cùng chư Tôn đức Giáo phẩm trong Giáo đ oàn đ ã vạch ra đường hướng đào tạo, bồi d ưỡng đạo hạnh cho lớp kế thừa, nhằm chăm sóc những mầm non trong Chánh pháp. Trải qua 3 năm với 11 khóa đ ã được luân phiên khắp các miền tịnh xá thuộc GĐ.III Hệ phái Khất sĩ. Mùa Xuân năm nay, sau ngày T ưởng niệm lần thứ 62 Tổ sư Minh Đăng Quang v ắng bóng tại TX. Ngọc T òng – TP. Nha Trang - Khánh Hòa, chư Tôn đức lãnh đạo Giáo đoàn III đã quyết định tổ chức khóa tu lần thứ 12 dành cho Sa-di, Sa-di-ni, cùng tập sự nam nữ tại Tịnh xá Ngọc Trung (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) trong 10 ngày, từ mùng 3 đến 13 tháng 2 năm Bính Thân (nhằm ngày 11 đến 21/3/2016).

Hạnh phúc thay Đức Phật giáng sinh

Hạnh phúc thay giáo pháp cao minh

Hạnh phúc thay Tăng-già hòa hợp

Hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu.

(Kinh Pháp Cú)

Với tinh thần truyền đăng tục diệm, Hòa thượng Trưởng Giáo đoàn III cùng chư Tôn đức Giáo phẩm trong Giáo đ oàn đ ã vạch ra đường hướng đào tạo, bồi d ưỡng đạo hạnh cho lớp kế thừa, nhằm chăm sóc những mầm non trong Chánh pháp. Trải qua 3 năm với 11 khóa đ ã được luân phiên khắp các miền tịnh xá thuộc GĐ.III Hệ phái Khất sĩ. Mùa Xuân năm nay, sau ngày T ưởng niệm lần thứ 62 Tổ sư Minh Đăng Quang v ắng bóng tại TX. Ngọc T òng – TP. Nha Trang - Khánh Hòa, chư Tôn đức lãnh đạo Giáo đoàn III đã quyết định tổ chức khóa tu lần thứ 12 dành cho Sa-di, Sa-di-ni, cùng tập sự nam nữ tại Tịnh xá Ngọc Trung (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) trong 10 ngày, từ mùng 3 đến 13 tháng 2 năm Bính Thân (nhằm ngày 11 đến 21/3/2016).

Chứng minh và tham dự lễ Khai mạc khóa bồi dưỡng có: HT. Giác Tần Chứng minh GĐ, trú trì TX. Ngọc Duyên - tỉnh Bình Định;. HT Giác Trí, Phó ban Tri sự GĐ, Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni GĐIII, trú trì TX. Ngọc Sơn; cùng chư Tăng trong Ban Giáo thọ từ các miền tịnh xá đồng về tham dự.

Phía Ni giới có sự chứng minh tham dự của NT. Hiệp Liên , Phó ban Đặc trách Ni giới tỉnh Gia Lai, trútrì TX. Ngọc Trung (An Khê), Hóa chủ nơi đăng cai tổ chức khóa bồi dưỡng NT. Cảnh Liên, Ủy viên Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Gia Lai, trú trì TX. Ngọc Túc; cùng quý Ni sư, Sư cô trú trì các miền tịnh xá từ các tỉnh thành đồng về tham dự khóa tu.

Trước giờ khai mạc, dưới sự hướng dẫn của ĐĐ. Giác Phổ , ĐĐ. Giác Hoàng, hơn 100 Sa-di về tham dự khóa bồi dưỡng có buổi khất thực hóa duyên nhằm ôn lại hạnh trì bình khất thực của Phật Tổ xưa . Hình ảnh Tăng đoàn ôm bát hóa duyên trang nghiêm thanh tịnh đã để lại dấu ấn khó phai trong lòng người dân thị xã An Khê. Đặc biệt, những vị cúng dường tịnh tài đã được ĐĐ. Giác Phổ giải thích về hạnh trì bình của người Khất sĩ, đã vội vàng chạy mua vật phẩm cung kính cúng dường trong niềm hoan hỉ của đại chúng.

Đúng 8 giờ, lễ Khai mạc đã được long trọng diễn ra sau khi hội chúng cùng đảnh lễ Đức Bổn Sư, niệm Phật cầu gia hộ.

ĐĐ. Giác Hoàng thông qua danh sách cung nghinh Ban Chứng minh, Ban Giáo thọ, Thư ký. HT. Giác Trí, Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni, sách tấn hàng hậu học nên cố gắng tu học, lấy giới luật làm đầu, nhận rõ con đường mình đang đi là tiếp nối hạnh nguyện của Tổ sư với chí nguyện“Nối truyền Thích-ca Chánh pháp”.

Hòa thượng nhấn mạnh: Hàng hậu học cần nỗ lực kế thừa con đường mà chư Phật,chư Tổ Thầy đã dày công khai sáng. Đức Phật đã xuất hiện vì nhân duyên lớn “Khai thị chúng sanh, ngộ nhập Phật tri kiến”. Chư Tổ Thầy đã thay Phật mang Giáo pháp của Ngài xương minh khắp nhân loại.Quí vị là hàng hậu tấn cần n lực kế thừa sống đúng như lời dạy Tăng-già hòa hợp”. Hòa hợp khi tập trung, hòa hợp khi tu học, hòa hợp khi giải tán. Được sự quan tâm của chư Tôn đức lãnh đạo GĐ thường xuyên mở khóa bồi dưỡng, được cùng sống chung tu học, cần phải hòa hợp từ Thân,từ khẩu, từ ý, dù ở trú xứ hay bất cứ nơi nào cũng cần phải làm sáng ý “Hạnh phúc thay Tăng-già hòa hợp”. Cần phải hiểu mình đang Bồi dưỡng điều gì? Bồi dưỡng Đạo hạnh mà muốn có Đạo hạnh cần phải có Đạo tâm,có Tánh giácGiác điều gì? Đó là tỉnh giác trong mọi oai nghi tế hạnh, làm cho thân tâm luôn an trú trong chánh niệm.

Ngài lấy ví dụ ánh trăng và thau nước ví như tâm mỗi vị hành giả luôn lắng đọng an trú thì hơn 100 vị ngồi đây, nơi trường đạo này có hơn 100 ánh trăng thanh tịnh.

Thay mặt cho hơn 100 hành giả hiện diện, Sa-di Giác Minh Tin trú xứ Tịnh xá Ngọc Phúc – Gia Lai phát nguyện tinh tấn tu học theo lời dạy của chư Tôn đức để xứng đáng là người đệ tử trong giáo pháp Tổ Thầy.

Kế đến, HT. Giác Tần ban đạo từ. Ngài vô cùng hoan hỷ khi thấy sự quan tâm của chư Tôn đức Tăng Ni đ ã quang lâm chứng minh ngày khai khóa và vô cùng hoan hỷ khi thấy hàng hậu học Sa-di từ mọi miền tịnh xá về tham gia tu học. Một lần nữa, Hòa thượng lưu ý các hành giả về tham dự khóa bồi dưỡng cần hiểu r õ ghi sâu bài kinh cúng ngọ trong nghi thức tụng niệm của Hệ phái. Bài kệ lục hòa vô cùng gần gũi với hành giả mỗi ngày độ ngọ.

Thân cùng nhau hòa hiệp ở chung

Miệng không tranh đua cãi lẫy

Ý ưa nhau không trái nghịch

Giới luật đồng cùng nhau tu theo

Kiến thức riêng chỉ giải cho nhau

Tứ sự chia đồng với nhau.

Thân khẩu ý cùng hòa hợp, sống trong lục hòa, tạo thêm năng lượng tỉnh giác ngay trong khóa tu và khi quay về trú xứ cũng luôn luôn tâm niệm sống trong niệm ái hòa.

Cuối cùng là lời phát nguyện hộ trì Tam bảo, hộ trì khóa tu của hàng cư sĩ áo trắng, đúng như lời  Hạnh phúc thay Tứ chúng đồng tu ”. Chư thiện nam tín nữ luôn là người luôn hộ trì cung dưỡng tứ vật dụng cho hàng Tăng bảo có đủ điều kiện tu học, điều kiện hoằng pháp độ sanh.

Xin trân trọng giới thiệu hình ảnh ghi nhận được từ buổi lễ Khai mạc:

IMG 5510

Khất thực hóa duyên

IMG 5511

IMG 5518

IMG 5520

IMG 5530

IMG 5532

IMG 5539

IMG 5540

IMG 5568

IMG 5571

IMG 5577

IMG 5585

IMG 5614

Niệm Phật cầu gia hộ, khai mạc khóa tu

IMG 5616

IMG 5617

IMG 5629

ĐĐ. Giác Hoàng cung an chức sự

IMG 5631

NT. Hiệp Liên cảm tạ chư Tôn Hòa thượng, chư Tôn đức chứng minh

IMG 5633

Sa-di Giác Minh Tin phát nguyện tu học

IMG 5639

HT. Giác Trí sách tấn hành giả

IMG 5648

HT. Giác Tần ban đạo từ khuyến tu

IMG 5674

Thiện nam tín nữ phát nguyện hộ trì khóa tu

IMG 5676

IMG 5687

Thời ngọ trai

IMG 5720

IMG 5725

Lưu niệm khóa tu

Ngọc Chơn - Đạo Phật Khất Sĩ

Họ & tên
 Địa chỉ
 Email
 Địa chỉ
Điện thoại:
Chủ đề
Nội dung:
(Phần chữ in đậm là bắt buộc.)
Nhập mã xác nhận:  
Tôi đồng ý gửi thông tin này đến ban quản trị website.

CÁC BÀI VIẾT KHÁC TRONG MỤC :Khất Sĩ Phật Việt › Phật sự