Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Đầu xuân chư Tôn đức và Phật tử các nơi đã về chùa Từ Hiếu (Huế) đảnh lễ chúc thọ Hoà Thượng sư Ông Nhất Hạnh. Đây là nghĩa cử cao đẹp và ý nghĩa của những người con Phật đối với một bậc trưởng lão có nhiều công hạnh đối với đạo pháp












TT. Chùa Từ Hiếu