Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Gieo duyên với Phật -- 5 phút học phật

Sai lầm lớn nhất của con người

Sai lầm lớn nhất của con người

Tính chất của Pháp nơi mỗi người chúng ta là giống nhau. Nhưng trên hiện tướng mỗi người đều khác. Tất cả vật chất ...
Đại từ đại bi

Đại từ đại bi

Thường có người hỏi tôi: “Vì sao phải xây nhiều Tự viện, Đạo tràng… lớn như thế? Trên thế giới có biết bao khổ ...
Kinh Chuyển Pháp Luân

Kinh Chuyển Pháp Luân

Ðây là bài Pháp đầu tiên Ðức Phật thuyết giảng cho năm anh em Kiều Trần Như tại vườn Lộc Uyển sau khi Ngài đắc ...
Hạt bụi trong kinh Pháp Hoa

Hạt bụi trong kinh Pháp Hoa

Thông thường, thời gian được quan niệm như một chiều dài vô tận, kéo dài từ quá khứ đến vị lai. Với cách hiểu này, ...

Quan Niệm Về Ăn Uống Đối Với Phật Tử Như Thế Nào?

Quan Niệm Về Ăn Uống Đối Với Phật Tử Như Thế Nào?

Nếu ăn chay được thì đó là dựa vào lập trường từ bi chứ không phải như người ta hiện này nói nguyên nhân khỏe mạnh ...

Không nên nói lỗi người xuất gia

Không nên nói lỗi người xuất gia

Thông thường, đại đa số người nhận thức Phật pháp, đi vào Phật pháp do hành vi của Phật tử xuất gia. Nếu thấy tăng ...

Ngọn đèn không tắt

Ngọn đèn không tắt

Môn đồ thấy rất hiếu kỳ, bèn đến báo lại sự việc cho Đức Phật. Ngài mỉm cười, nói: "Ngươi không tắt được ...

Bảy tình trạng của cuộc sống

Bảy tình trạng của cuộc sống

Cuộc sống muôn màu muôn vẻ, mỗi người có một hoàn cảnh, mỗi tình trạng riêng, nhưng khi quán sát, Đức Phật nhìn thấy ...

Sự tương giao và mối quan hệ

Sự tương giao và mối quan hệ

Chữ Dhamma (pháp) cũng có nghĩa là tự nhiên, hay sự thật hiển nhiên. Đó không phải là quy định do con người đặt ra. Trong ...

Lắng nghe để hiểu, nhìn lại để thương

Lắng nghe để hiểu, nhìn lại để thương

Nhìn lại để thương tức là nhìn lại để thấy cái người đã làm mình khổ, người ấy cũng đang đau khổ lắm. Vì họ ...

Gia chủ hỏi Pháp

Gia chủ hỏi Pháp

- Bạch đức Thế Tôn, chúng con là những người gia chủ, đang hưởng thọ các dục, sống hệ phược với vợ con, dùng các ...

Kinh trung đạo nhân duyên

Kinh trung đạo nhân duyên

Đây là những điều mà chính tôi đã được nghe hồi Bụt cư trú tại ngôi nhà khách ở trong một khu rừng thuộc tụ lạc Na ...

Kinh sự thật đích thực

Kinh sự thật đích thực

Kẻ nào còn ôm ấp tư kiến, xem nhận thức của mình là cao nhất thế gian, cho rằng ‘kiến giải này là tối thượng’ và ...

Bí quyết để tài vật luôn dư dả của Ngài Sivali

Bí quyết để tài vật luôn dư dả của Ngài Sivali

Thời Đức Phật còn tại thế, tại nước Koliya nằm bên bờ sông Rhoni, đã xảy ra một chuyện kỳ lạ. Công chúa nước ...

Kinh Kâlâma

Kinh Kâlâma

Kinh Kâlâma thuộc Tăng Chi Bộ (Anguttara Nikâya, tập I, trang 188-193). Nội dung Kinh nói lên tinh thần giác ngộ của đạo Phật. ...

Từ bi thôi chưa đủ cần có trí tuệ dẫn dắt

Từ bi thôi chưa đủ cần có trí tuệ dẫn dắt

Là một cư sĩ tại gia thì lại không nên học Phật pháp ngược lại với đời sống thế gian, cũng như không nên từ bỏ ...

Những câu chuyện cảm ứng gia trì từ Đức Phật Dược Sư

Những câu chuyện cảm ứng gia trì từ Đức Phật Dược Sư

Theo kinh Dược Sư Như Lai Bản Nguyện Công Đức, nhờ trong khi tu hành Bồ tát đạo phát 12 đại nguyện giải trừ hết thảy ...

Ý nghĩa quán tự tại

Ý nghĩa quán tự tại

Người người đều có “Đức Quán tự tại” cần gì phải nhọc công tìm kiếm đâu xa? Thế Đức Quán tự tại là ai?

Ba Lần cảnh cáo khi sắp nhập niết bàn của Phật Thích Ca

Ba Lần cảnh cáo khi sắp nhập niết bàn của Phật Thích Ca

Muốn được bên ngoài an hòa thì bên trong cần phải bình tĩnh, tâm không thì cảnh tịch, niệm khởi thì pháp sinh, nước ...

Nhân sinh quan Phật giáo

Nhân sinh quan Phật giáo

Bất cứ trong một tôn giáo, một triết học nào, phần nhân sinh quan vẫn là quan trọng. Chúng ta theo một tôn giáo mà không ...

12 Quy tắc quan trọng để sống như nột Thiền Sư

12 Quy tắc quan trọng để sống như nột Thiền Sư

Tôi không phải là một Thiền Sư, và tôi cũng sẽ chẳng bao giờ muốn trở thành một Thiền Sư. Tuy nhiên, tôi tìm được ...

Tích truyện mười giới

Tích truyện mười giới

LỜI ĐẦU SÁCH Là kẻ hậu sinh, sinh sau đẻ muộn, nhưng với lòng Tôn sư trọng đạo, muốn tìm hiểu về nguồn cội uyên ...

Công đức quét tháp

Công đức quét tháp

Không phải ngẫu nhiên mà câu “Cần tảo già-lam địa/Thời thời phước huệ sanh” (Siêng quét dọn chùa tháp/Phước trí ...

Ý nghĩa Trai Đàn Bạt Độ

Ý nghĩa Trai Đàn Bạt Độ

Con người không những chỉ sống bằng lý trí mà còn sống bằng tình cảm. Cúng giỗ người chết cũng như tiếp tế cho ...

10 nghiệp lành mang lại phước đức

10 nghiệp lành mang lại phước đức

Mười nghiệp lành không những ngăn giữ chúng sanh khỏi bị đọa lạc vào bốn con đường đau khổ, mà còn mở cánh cửa ...

Phật thuyết Phật Y kinh

Phật thuyết Phật Y kinh

Trong thân thể con người vốn có bốn thứ bệnh. Một là bệnh do đất, hai là bệnh do nước, ba là bệnh do lửa, bốn là ...

Nên học kinh như thế nào

Nên học kinh như thế nào

Khi học kinh ta nên kiểm lại xem mình học kinh với mục đích gì? Nếu nghiên cứu kinh điển, tầm chương trích cú, suy luận ...

A-la-hán bị đói

A-la-hán bị đói

Ngày xưa, có một vị Tỷ-kheo tên là Losaka. Ông này khi chưa xuất gia thì rất ghét việc bố thí cúng dường

Người Phật tử nên tắm vị Phật nào?

Người Phật tử nên tắm vị Phật nào?

Vào chùa gặp Thầy trụ trì đang từ chánh điện đi xuống, Bác bước tới xá chào Thầy rồi hỏi thăm về buổi lễ. Thầy ...

Đừng bao giờ oan trái với ai

Đừng bao giờ oan trái với ai

Trong Chú giải có nói: chư Phật ba đời mười phương cũng có rất nhiều vị giống như Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta. ...

Kinh người ngu muội

Kinh người ngu muội

Kẻ ngoan cố dù ở gần kẻ trí thì cũng như cái thìa múc canh, múc hoài hoài mà cái thìa không biết canh là ngon hay dở. Có ...

Bậc nhất thần thông vẫn bị ma quấy nhiễu

Bậc nhất thần thông vẫn bị ma quấy nhiễu

Ma thì không thích tu hành, phá được người nào thì hay người nấy. Tỳ-kheo vốn không làm hại ai nhưng vì sống chung với ma ...